1)Lecący pocisk o masie 3g wbił się w nasyp a głębokości 0,1m. Wartość pocisku w momencie, w którym pocisk trafił w nasyp,wynosiła 900m/s. Oblicz średnią wartość sił oporów ruchu pocisku.

2)Ciężar drewnianej belki wynosi 30N, a ciężar wody o objętości takiej samej jak objętość belki -33N (minus 33N). Belka ta będzie:
2)tonąć w wodzie
b)pływać nad powierzchnia wody
c)pływać w wodzie całkiem zanurzona
d)nie można przewidzieć co się stanie z belką

1

Odpowiedzi

2010-04-10T15:00:13+02:00