Renesans - odrodzenie pytania z j. polskiego . Książka : ''przeszłość to dziś ''

1. słowo '' odrodzenie '' domaga się uzupełnienia przz dodtakowe informacje. Jeśli odrodzenie , to odrodzenie czego ? co się wówczas odrodziło ?
2.Scharakteryzuj renesansową koncepcję człowieka. Czym się różnił od średniowiecznej?
3.Czym różni się koncepcja Boga-artysty od wizji stwórcy zawartych w kulturze średniowiecznej ?
4. Jaki był stosunek twórców renesansu do natury? Czym różnił się od poglądów średniowiecznych?
5. Wyjaśnij termin '' humanizm renesansowy '' , odwołując sie do wybranych utworów literackich oraz dzieł plastycznych.
6.Dlaczego humaniści podkreślali szczególnie rolę ludzkiej wolności ?
7. na podstawie jednego z tekstów zawartych w podręczniku scharakteryzuj pojęcie klasycyzmu.
8.ODWOŁUJĄC się do tekstów literackich i dzieł sztuki, wyjaśnij sens hasła :''CZŁOWIEKIEM JESTEM I NIC CO LUDZKIE NIE JEST MI OBCE ''
9.Czym różni się humanizm trenów od postawy znanej z pieśni i fraszek ?

1

Odpowiedzi

2010-04-10T15:07:51+02:00
1.Renesans, to inaczej odrodzenie. Nazwa renesans wywodzi sie od francuskiego słowa renaissance, oznaczające odrodzenie. Obie nazwy funkcjonują do dziś jako synonimy.Przede wszystkim odradzały się wówczas antyczne wzorce, ponieważ człowiek był zafascynowany kulturą starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu.
2. Renesans był charakterystyczny zwrotu ku tradycji starożytnej, przejawiający się zwłaszcza zainteresowaniem życiem doczesnym i umiłowaniem ziemskiego piękna.Nauka i sztuka skupiła się na człowieku, ktory w pełni na to zasługiwał.Jak jeszcze nie było renesansu ludzie inaczej myśleli i świecie.
8. Mawiali ówcześni ludzie, powtarzając słowa antycznego komediopisarza Terencjusza.

Na te inne pytanie to nie wiem odpowiedzi.
Ale te co podałam to są wszystkie na pewno dobre. :)
6 2 6