Zad:1

Jak zmieni się zanurzenie statku przypływającego z morza do rzeki?

Zad:2
ciało o ciężarze 50 N po całkowitym zanurzeniu w cieczy wyparło ciecz o ciężarze 52 N. Czy ciało będzie tonąć, czy pływać ( znacznie zanurzone, nieznacznie zanurzone ).

Zad:3
Kawałek betonu o gęstości 2,2 g na cm3 zanurzono całkowice w rtęci o gęstości 13,6 g na cm3
Oceń zachowanie się ciał jak w zadaniu 2.

Zad:4
Ryba o masie 1,2kg znajduje się nieruchomo w wodzie jeziora.

Gęstość wody = 1000 kg na m3

Jaka Jest:
a) siła wyporu
b) objętość ryby ( w dm3)

Zad:5

trzy balony wypełniono :
a) wodorem
b) helem
c) dwutlenkiem węgla.
Jakie będzie ich zachowanie w powietrzu?

Zad:6

Siła nośna balonu to :
a) Siła wyporu
b) Suma siły wyporu i siły ciężkość.
c) różnica sił wyporu i siły ciężkości
d) różnica siły ciężkości i siły wyporu.

Zad:7

Jaką masę może unieść balon o objętości 20 m3 napełniony wodorem?

Gęstości wodoru = 0,09kg na m3
Gęstości powietrza = 1,29 kg na m3

1

Odpowiedzi

2010-04-10T17:40:20+02:00
1. Zanurzenie statku zmienia sie gdyz woda slona bedaca w morzach ma większą gęstość od wody słodkiej w rzece, dzięki czemu zanurzenie statku na morzu jest mniejsze od zanurzenia statku na rzece

2 2 2