Zadanie 181.Drzewa iglaste tworzą leśne zbiorowisko roślinne, zwane ..... . W zależności od panującego gatunku
wyróżniamy.....:......,........,............ .

Zadanie 182.Podaj znaczenie kosodrzewiny.
*.........
*.........
*.........
*.........
Pomocy

1

Odpowiedzi

2010-04-10T13:26:29+02:00
182:
Igły są źródłem olejku, w Bułgarii stosowane także jako składnik herbaty ziołowej.
Chętnie sadzona jest w ogródkach w celach dekoracyjnych.
Wykorzystywana jest do zalesiania obszarów wydm.