1. Wymień klasyczne cechy Ody do Młodości A. Mickiewicza.
2. Przedstaw treść i problematykę ballady Romantyczność A. Mickiewicza.
3. Scharakteryzuj postawę Pani i Pustelnika - bohaterów Lilii.
4. Wymień 5 konkretnych wydarzeń z biografii J. Słowackiego.
5. Dokonaj interpretacji wiersza J. Słowackiego Hymn [Smutno mi, Boże...]
6. Objaśnij role poety i poezji w Konradzie Wallenrodzie.
7. Opowiedz dzieje Konrada Wallenroda.
Wszelkie rozwiązania proszę o przesłanie na meila [email protected] Dzięki :D

1

Odpowiedzi

2010-04-10T14:26:13+02:00
Ad5. Utwór zbudowany jest z 8 czterowersowych strof, zakończonych wykrzyknieniem "Smutno mi Boże!", który nadaje utworowi charakter melodyjny.
W utworze są zawarte porównania i przenośnie.
Utwór wyraża smutek, żal, tęsknotę podmiotu lirycznego tęskniącego do ojczyzny.
opis zwrotek:
1. Bóg jest dobry gdyż jest twórcą piękna otaczającej przyrody, jest kreatorem: gwieździstego nieba, lazurowej wody itp.
2. Podmiot liryczny porównuje się do pustego kłosu, ufa jedynie aBogu i jemu się zwierza, wielki szacunek do Boga, Bóg jest autorytetem, nie zwierza się ludziom tylko Bogu. Nie ujawnia im swoich tęsknot.
3.Podmiot liryczny porównuje się do zrozpaczonego dziecka, które utraciło swoją matkę. Zdaje sobie sprawę że nadejdzie nowy dzień jednak trudno nie poddać się nastrojowi przygnębienia.
4.Podmiot liryczny podkreśla swoje zagubienie żal z tego powodu że do granic ojczyzny jest tak daleko, nostalgie potęguje widok bocianów
5. Podmiot liryczny wyraża przyczyny swojego smutku żalu nostalgii (zaduma nad tym gdzie będzie jego grób, większość życia spędził na obczyźnie, nazywa siebie pielgrzymem.
6. Podmiot liryczny stwierdza że tylko Bóg będzie znał miejsce jego pochówku "niespokojne łoże" udowodnienie że człowiek nie zna miejsca swojego pochówku.
7. Przypomina sobie że w kraju jest dziecko które się za niego modli, jednocześnie zdaje sobie sprawe że to nic nie pomoże
8. Podmiot liryczny zdaje sobie sprawę ze swojej nicości, mówiąc że za 100 lat po jego śmierci kolejne pokolenia będą smucić się, tęsknić i żalić.
1 5 1