Spośród podanych reakcji wybierz reakcje endoenergetyczną:
a) spalanie fosforu w tlenie
b) spalanie żelaza w tlenie
c) otrzymywanie tlenu przez rozkład tlenku rtęci (II)
d) redukcja tlenku miedzi (II) wodorem.

W reakcji wapnia z 16g tlenu powstanie:
a) 80g tlenku wapnia b) 112g tlenku wapnia c) 32g tlenku wapnia
d) 56g tlenku wapnia.

Reakcja przedstawiona równaniem : CaCO3=Ca+CO2 jest przyladem reakcji: a) zobojętniania b) utleniania-redukcji c) analizy d)wymiany.

1

Odpowiedzi

2010-04-10T23:14:29+02:00

Zad.1 

odp.C

 

Zad.2

 

2Ca + O₂ ----->2CaO

 

32g O₂ ----- 112g CaO
16g O₂ -------Xg CaO
 X= 56g CaO

 

odp. D

 

Zad.3
Jest to reakcja analizy

odp. C 

 

1 1 1