Łacina
1.zamień preasens na futurum I i przetłumacz ponizsze zdania:

-Licet tibi venire.
-Tacere oportet.
-Inter arma silient Musae.
-Historia mihi placet.

2.Przetłumacz zdania i wyraz ich orzeczenia w inperfectum i futurum I:

-Invidia gloriae umbra est.
-Verba volant (=ulatują) , scripta manent.
-Non scholae, sed vitae discimus.
-Multa sciunt, qui multa legunt.

Bardzo pilne dam naj

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-11T15:54:52+02:00
1.-Licet tibi venirebo. -Tobie będzie wolno przyjść.
2. - Tacere oportebit. - Będzie wypadało milczeć.
3. - Inter arma silenbit Musae - W czasie wojny Muzy będą milczały.
4. -Historia mihi placebo. - Historia mnie się podoba.
II. 1. Zazdrość jest cieniem chwały.
2. Słowa ulatują, pisma zostają.
Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy.,
4. Dużo wiedzą, którzy czytają.

Czasowniki:
Podam w kolejności orzeczenie, forma imperfectum i futurum:)
est ( jest) - erast - erit
volant - volabant - volabunt
manent ( zostają) - manebant - manebunt
discimus ( uczymy) - discibamus - discibimus
sicunt ( wiedzą) - sicubant - sicubunt
legunt ( czytają) - legebant - legent

Nie mam pewności czy to jest poprawne....
3 2 3