Odpowiedzi

2010-04-10T16:03:22+02:00
3.
-nasila się po opadach wskutek nasiąknięcia skał wodą
-wzrost obciążenia mas skalnych zalegających na stoku
-zwiększenie stromości stoku na skutek podcięcia przez rzekę
1.wietrzenie mrozowe dominuje w:
-strefie klimatów subpolarnych
-strefie klimatów umiarkowanych
6 4 6
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T16:19:02+02:00
1. wietrzenie mrozowe - strefa okołobiegunowa (klimat umiarkowany i subpolarny)
2. Procesy wietrzenia chemicznego zachodzą w wyniku:
# rozpuszczania,
# hydratacji,
# hydrolizy,
# utleniania,
# karbonatyzacji,

a do tych procesów potrzebna jest wysoka temperatura, więc dlatego szybciej zachodzi ten proces w klimacie gorącym wilgotnym.

3. -wilgotny grunt spowodowany długotrwałymi opadami lub roztopami,

-podcięcie stoku przez erozję, np. w dolinie rzecznej lub w wyniku działalności człowieka, np. przy budowie drogi,

-nadmierne obciążenie stoku, np. przez zabudowę,

-wibracje związane np. z robotami ziemnymi, ruchem samochodowym, eksplozjami,
trzęsienia ziemi.
14 4 14