Odpowiedzi

2010-04-10T14:13:10+02:00
W załączniku metody otrzymywania soli, a tu przykłady bo chyba o to ci chodziło:
1. 2NaOH +H₂SO₄ -> Na₂SO₄ +2H₂O
opis:2 cząsteczki wodorotlenku sodu reagują z 1 cząsteczką kwasu siarkowego(VI) dając 1 cząsteczkę siarczanu (VI) sodu i 2 cząsteczki wody
2. 6K+ 2H₃PO₄ -> 2K₃PO₄ +3H₂
opis: 6 atomów potasu reaguje z 2 cząsteczkami kwasu fosforowego (V) dając 2 cząsteczki fosforanu (V) potasu i 3 cząsteczki wodoru
3.Na₂O+2H₃PO₄-> 2Na₃PO₄ +3H₂O
opis:3 czasteczki tlenku sodu (I) reaguje z 2 czasteczkami kwasu fosforanowego (V) dajac 2 czasteczki fosforanu (V) sodu i 3 czasteczki wody
4.Cu(NO₃) + H₂S -> CuS + 2HNO₃
opis:1 czasteczka azotanu (V) miedzi(II) reaguje z 1 czasteczka kwasu siarkowodorowego dajac 1 czasteczke siarczku miedzi (II) i 2 czasteczki kwasu azotanowego (V)
5.Na₂CO₃ +Pb(NO₃)₂ -> 2NaNO₃ +PbCO₃
opis:1 czasteczka weglanu sodu reaguje z 1 czasteczka azotanu(V)olowiu(II) dajac 2 czasteczki azotanu (V) sodu i 1 czasteczke weglanu olowiu(II)
6.N₂O₅ +Ca(OH)₂ ->Ca(NO₃)₂ +H₂O
opis: 1 czasteczka ltlenku azotu (V) reaguje z 1 czasteczka wodorotlenku wapnia dajac 1 czasteczke azotanu (V) wapnia i 1 czasteczke wody
7.SO₃+Na₂O -> Na₂SO₄
opis:1 czasteczka tlenku siarki (VI) reaguje z 1 czasteczka sodu dajac 1 czasteczke siarczanu (VI) sodu
8.2Na +S->Na₂S
opis:2 atomy sodu reaguja z 1 atomem siarki dajac 1 czasreczke siarczku sodu (I)