Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T13:46:41+02:00
Plan "Burza" miał być zbrojną manifestacją AK przeciw Niemcom w strefie międzyfrontowej. Politycznym zadaniem planu miało być uchwycenie władzy przez podziemie londyńskie we wszystkich najważniejszych ośrodkach. W ten sposób obóz londyński występowałby w roli pełnoprwnego gospodarza kraju. Bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania było utworznie PKWN. 31.VII.1944 roku został wydany rozkaż KOmendanta Głównego o rozpoczęciu powstania 1 VIII o 17.00. W chwili rozpoczęcia akcji stan sił AK wynisił 34500 plus wojskowa służba kobiet ok. 6000. Broni wystarczyło dla 10% walczących, a zapasy aminucji na 2-3 dni. Siły powstańcze na 3 oddziały: 1. Środmieście, 2. Północ, 3. Południe. Walka skierowana była przeciwko hitlerowcom idlatego do powstania przyłącza się ludność Warszawy. Okres powstania trwał od 1.VIII do 2.X.1944. 1-4.VIII trwały tzw. Postańcze działania zaczepne. Powstańcy opanowali gmach Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, Pocztę Główną, Wojskowy Intytut Geograficzny, DOm Turysty, ale w rękach niemickich pozostały mosty i ważniejsze drogi. 5.VIII- atak Niemców na Wolę i Ochotę; ginie około 40000 ludzi; atak na Stare Miasto; początek IX atak na Powiśle, Żoliborz i Mokotów. W Ożarowie w kwaterze SS podpisano akt kapitulacji. Powstańcy otrzymali prawa kombatanckie-nie były one przestrzegane. Ludność Warszawy ewakuowana i osadzona w Pruszkowie. Na rozkaz Hitlera zniszczona 80% zabudowy. Zginęło 200 tysięcy ludzi, w tym 15 tysięcy powstańców.
7 4 7
2010-04-10T13:55:47+02:00
Plan wybuchu powstania został zastąpiony planem Burza. Na terenach na które wkraczały wojska radzieckie , mieli sie ujawniać przedstawiciele władz cywilnych podziemnego państwa polskiego. Wspierani przez oddziały AK, mieli występować w formie gospodarzy.Plan ten miał na celu wspólna walkę przeciwko Niemcom, jednocześnie przejęcie władzy na wyzwalanych terenach przez przedstawicieli rządu RP w Londynie.

Jednak po zakończeniu walk z Niemcami na Polesiu i Wołyniu otoczyli i rozbrajali żołnierzy.

Po tych wydarzenia rząd razem z AK podjął decyzję o wybuchu powstania.

Powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 o godzinie 17.00 (godzinie W)

Po pierwszych walkach powstańcy wypali Niemców z Woli, Żoliborza, Śródmieścia, a cz. z Ochoty, Mokotowa, Czerniakowa. Polacy byli jednak na straconej pozycji dlatego, że nie mieli uzbrojenia dorównującego niemieckiemu.Siły niemieckie wypierały Polaków z kolejnych dzielnic i 2.10.1944 w Ożarowie podpisano akt kapitulacji.

Podczas walk powstańców z Niemcami Stalin zatrzymał na przedmieścich Warszawy ofensywę. Rząd ZSRR nie wyraził zgody an lądowanie samolotów alinckich z bronia, lekarstwami dla powstanców.

W walkach zginęło bardzo duzo ludności, mieszkańcy Warszawy byli wysiedlani do innych miast, a Hitler Warszawę kazał zrównać z ziemia.
7 3 7