''Startując'' samochód o masie 500kg poruszając się ruchem jednostajnie przyśpieszonym w ciągu 20 s osiągną szybkość 108 km/h . Oblicz:

a) Energię kinetyczną samochodu po 20 s ruchu
b) Z jaką średnią mocą pracował silnik tego samochodu
c) wartość przyśpieszenia samochodu
d) Ile razy większą energię uzyskałby ten samochód , gdyby w ciągu 20 s jego szybkość wzrosła do 40 m/s.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T14:12:11+02:00
DANE:
m=500kg
t=20s
V=108km/h

a)
Ek=(m*v²)/2
Ek=(500kg*11664km²/h²)/2
Ek=2 916 000 J = W(praca) ---> przyda sięępnego zadania
Odp. Energia kinetyczna wyniesie 2 916 000 J.

b)
P=W/t
P=2 916 000 J/20s
P=145 800 W
Odp. Silnik tego samochodu pracował ze średnią mocą o wartości 145 800 W

c)
a=F/m
F=?
W=F*s
F=W/s
s=?
s=(v*t)/2
s=(108km/h*20s)/2
s=1080m
F=2916000J/1080m
F=2700N

F=a*m
a=F/m
a=2700N/500kg
a=5,4 m/s²
Odp. Przyśpieszenie wyniesie 5,4m/s²

d)
V1=108km/h+40km/h
V1=148km/h

Ek1=(m*V1²)/2
Ek1=(500kg*21904km²/h²)/2
Ek1=5 476 000 J

Ek1/Ek=5476000J/2916000J =1,9
Odp. Energia ta zwiększyła by się 1,9 raza.