1 . Obracamy dwa jednakowe prostokąty 4 cm x 10 cm , jeden wokół krótszego , a drugi wokół dłuższego boku . Który z otrzymanych walców ma większą objętość . ?
2 . Jak zmieni się objętość walca o promieniu r i wysokości H , jeżeli wysokość H zwiększymy dwokrotnie i jedocześnie promień r dwukrotnie zmniejszymy . ?

Proszę o pomoc . ; )

1

Odpowiedzi

2010-04-10T13:50:08+02:00
Zadanie 1
wokół krótszego boku :
r=10
h=4
v=pi*rdo2*h
v=pi*10do2*4
v=400pi(cm3)

wokół dłuższego boku
h=10
r=4
v=pi*4do2*10
v=160pi(cm3)
większą objętość ma pierwszy walec