Odpowiedzi

2010-04-10T20:08:03+02:00
D-gęstość
m-masa
V-objętość
etanol-C2H5OH

d=m/V
m=V x d
m=200 x 0,8
m=160g C2H5OH

Cp-steżenie procentowe
ms-masa substancji
mr-masa roztworu

Cp=ms/mr x 100%
Cp=1g/161g x 100%
Cp=0,62%
1 5 1