Odpowiedzi

2010-04-10T14:02:34+02:00
X²-3x-10≤0
x²-3x-10 = 0 przyrównujemy to do zera (żeby otrzymać równanie kwadratowe) i liczymy, najpierw deltę Δ :
Δ=(-3)²-4*1*(-10)
Δ=9+40
Δ=49
pierwiastek z delty=7
Zatem rozwiązaniami równania są liczby:
x₁=(3-7)/2=-2
x₂=(3+7)/2=5
rysujemy wykres - parabolę o miejscach zerowych -2 i 5; a ramiona paraboli są skierowane do góry - bo współczynnik a jest dodatni, i zapisujemy rozwiązanie:
x∈<-2;5> (przedział obustronnie domknięty)
zatem liczby całkowite spełniające nierówność to
x ∈ {-2;-1;0;1;2;3;4;5} ;)
2010-04-10T14:05:01+02:00
X²-3x-10≤0

w(-2) = 0

1 -3 -10
-2 -2 10
1 -5 0

(x+2)(x-5) ≤ 0
x∈ { -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,5}