Więc tak , ogólnie zinterpretować wiersz i wypisać środki stylistyczne w tym wierszu bardzo proszę o pomoc!!! to jest tren 8 jana kochanowskiego wklejam go :

Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim,

Moja droga Orszulo, tym zniknieniem swoim!

Pełno nas, a jakoby nikogo nie było:

Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło.

Tyś za wszytki mówiła, za wszytki śpiewała,

Wszytkiś w domu kąciki zawżdy pobiegała.

Nie dopuściłaś nigdy matce się frasować

Ani ojcu myśleniem zbytnim głowy psować,

To tego, to owego wdzięcznie obłapiając

I onym swym uciesznym śmiechem zabawiając.

Teraz wszytko umilkło, szczere pustki w domu,

Nie masz zabawki, nie masz rozśmiać się nikomu.

Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje,

A serce swej pociechy darmo upatruj

2

Odpowiedzi

2010-04-10T14:15:07+02:00
Podmiotem lirycznym jest rodzic, który wspomina swoje zmarłe dziecko. Przypomina sobie jak wielką radość dawała dziewczynka. Bardzo chciałby ją zobaczyć, ale zdaje sobie sprawę, że to nie możliwe. W domu jest cicho i pusto. Żal przepełnia serce tęskniącego rodzica. Przedmioty codziennego użytku nie dają zapomnieć roześmianej twarzy Orszulki.


Środki stylistyczne:
- epitety (np. uciesznym śmiechem)
- apostrofy (np. Tyś za wszystkich mówiła...)
- ożywienia (np. A ->serce<- swej pociechy darmo ->upatruje<-)
- przerzutnia (np. To tego, to owego wdzięcznie obłapiając I onym swym uciesznym śmiechem zabawiając).
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T14:16:49+02:00
APOSTROFA-,,Moja droga Orszulo" ,,Tyś za wszytki mówiła, za wszytki śpiewała"

EPITETY-maluczką duszą , myśleniem zbytnim, szczere pustki

WYKRZYKNIENIA-,,Moja droga Orszulo, tym zniknieniem swoim!"

ZDROBNIENIA- ,,Jedną maluczką duszą", ,,Wszytkiś w domu kąciki zawżdy pobiegała"

INWERSJA-,,Jedną maluczką duszą tak wiele ubyło.", ,,Nie dopuściłaś nigdy matce się frasować"

ARCHAIZMY- wszytki , zawżdy pobiegała., myśleniem zbytnim głowy psować,

METAFORA- ,,Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje,
A serce swej pociechy darmo upatruje"

W tym trenie poeta opisuje zachowanie Urszulki, jej radość ,wesołość za życia dziecka, którymi wypełniała czarnoleski dworek. Kochanowski wspomina krótkie dzieciństwo dziewczynki, mówi o tym, że była grzeczna nie sprawiała kłopotu rodzicom, była wesoła zbudowała przyjemną atmosferę w domu państwa Kochanowskich. W momencie, kiedy zabrakło Urszulki jej zabawki, ubranka, cisza i pustka nie pozwalają znaleźć pocieszenie i zapomnienia po śmierci Urszulki. Tren VIII jest przepełniony smutkiem , pustką i żałością podmiotu lirycznego za stratą dziecka.