Lektury :

-Pan Tadeusz
-Syzyfowe prace
-Antygona
-Latarnik
-Stary człowiek i morze
-Kamienie na szaniec
-Siłaczka
-Żona Modna

Dopisz do nich odpowiadający :

-rodzaj literacki
-gatunek literacki
-cechy gatunkowe
-czas historyczny,do którego nawiązuje akcja utworu
-miejsce akcji
-główny bohater
-tematyka utworu

Np. Tytuł: Basia i Kasia ; Rodzaj Literacki synkretyzm rodzajowy ; Gatunek litercki epopeja ; Cechy gatunkowe utwór poświecony zmarłej osobie i wyraża żal oraz smutek z powodu odejścia ; Czas Historyczny czas legendarny ; miejsce akcji Warszawa ; Głowny Bohater Basia ; Tematyka szerzenie oświaty w imię pozytywistycznej idei pracy u podstaw

Praca ma być normalna , nie krótka !!! Ma byc zrobiona dobrze dlatego daje dużo pkt. Pozdrawiam i czekam do jutrra na rozwiazanie ale najlepiej dzis.

2

Odpowiedzi

2010-04-10T14:28:09+02:00
1. Pan Tadeusz, epika, epopeja, ingerencja bogów, zaczyna się inwokacją, tekst wierszowany, lata 1811 - 1812, Soplicowo na Litwie, Tadeusz, życie i obyczaje szlachty.

2.Syzyfowe Prace, epika, powieść szkolna, utwór długi, występuje fikcja literacka, wiele wątków i bohaterów, rozbiory polski, szkoła w Owczarach, Marcin Borowicz, dorastanie, nauka w szkole.

3. Antygona, dramat, tragedia, narratorem są sami bohaterzy, występują didaskalia, występuje bohater tragiczny ( postawiony w sytuacji wyboru między równrzędnymi racjami) przed pałacem królewskim w Tebach, Antygona, miłość śmierć religia.

4. Latarnik, epika, nowela, utwór jednowątkowy, krótki, z punktem kulminacyjnym, XIXw, wyspa latarnika niedaleko Aspinwall, leżąca w Zatoce Moskitów, niedaleko Panamy, a także sama Panama, Skawiński, tęsknota za ojczyzną.

5. Stary człowiek i morze, epika, opowiadanie, utwór krótki, lata 40 XXw, Hawana na Kubie, Santiago, przezwyciężanie własnych słabości, starość.

6. Kamienie na szaniec, epika, literatra faktu, utwór długi, wielowątkowy, wszystkie wydarzenia są prawdziwe, czasy II wojny światowej, Warszawa, Tadeusz Zawadzki Jan Bytnar Aleksy Dawidowski, walka z okupantami, poświęcenie, odwaga.

7. Siłaczka - nie czytałam więc nie będę wiedzieć a głupot nie chcę pisać.

8. Żona Modna, liryka, satyra, utwór ośmieszający, wierszowany, druga połowa XVIII w, wieś szlachecka, żona, utwór ukazuje różnice pomiędzy szlachtą miejską a szlachtą wiejską.
5 4 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T14:35:52+02:00
Pan Tadeusz
epopeja narodowa (epos). epika
Cecy charakterystyczne eposu:
*wierszowana forma;
*podział na części, pieśni i księgi będące samodzielnymi całościami;
*stałe elementy kompozycyjne, np. inwokacja (rozwinięta apostrofa będąca bezpośrednim zwróceniem się do Boga lub bóstwa z prośbą o natchnienie);
*wielowątkowość, liczne opisy i dygresje (odejście od gł. wątku;tematu);
*wszechwiedzący i obiektywny narrator;
*bardzo rozbudowane opowiadania zwane homeryckimi (człon drugi, porównujący, staje się samodzielnym obrazem poetyckim),
*stałe epitety, czyli takie, które tworzą trwałe związki frazeologiczne z określanym wyrazem, np. gromowładny Zeus, siwooka Atena, rączonogie konie Jutrzenki, różanopalca Eos;
*umieszczenie akcji w momencie przełomowym dla opowiadanych wydarzeń
*ukazanie ingerencji bogów w losy bohaterów
Czas i miejsce akcji: historia szlachecka z roku 1811 – 1812, rzecz dzieje się w szlacheckim majątku – Soplicowie (oraz w jego okolicach, m.in. zamek Horeszki, Dobrzyn), położonym kilkadziesiąt kilometrów na południe od powiatowego miasta, Nowogródka.
Bohaterowie: pierwszoplanowi to: Jacek Soplica, Sędzia, Tadeusz, Zosia, Telimena, Hrabia, drugoplanowi to: Wojski Hreczecha, Podkomorzy, Gerwazy Rębajło, Protazy Brzechalski, Rejent Bolesta, Asesor, Maciej Dobrzyński, Jankiel, Nikita Nikitycz Ryków, Major Płuta, Bartek Prusak, Horeszko.
Temat: obraz polskiej szlachty, patriotyzm, ostatni zajazd na Litwie, powstanie na Litwie, historia Jacka Soplicy, miłość Tadeusza i Zosi.
bohaterowie; Alek( Alek Dawidowski), Rudy(Jan Bytnar) i Zośka ( Tadeusz Zawadzki)
temat walka polskiej młodzieży z okupacją hitlerowską



-Syzyfowe prace
Rodzaj literacki: epika.Gatunek literacki: powieść modernistyczna (młodopolska).
Cechy powieści modernistycznej
1. dwóch narratorów: trzecioosobowy, autorski i obiektywny oraz pierwszoosobowy, subiektywny.
2. formy podawcze są różnorodne: opowiadanie, opis, dziennik, fragmenty listów.
3. świat prawdopodobny, realistyczny, daje się zauważyć troskę o szczegóły (naturalizm).
4. wydarzenia są ułożone chronologicznie, ale tylko pewne wydarzenia opisane szczegółowo.
5. styl jest nastrojowo-symboliczny, apelujący do emocji odbiorcy, osiągnięty przez zastosowanie słownictwa nacechowanego dodatnio lub ujemnie, pojawiają się wieloprzymiotnikowe określenia.
Czas;zabory
Miejsce akcji właściwej: Kleryków (prócz szkoły i stancji Stary Browar), a poza tym Owczary, Pajęczyn Dolny, Gawronki.
Bohaterowie: Główny bohater: Marcin Borowicz, a także Andrzej Radek, bohater zbiorowy - polska młodzieżw szkole na terenie zaborów
Temat: rusyfikacja polskiej młodzieży w Klerykowskim gimnazjum



-Antygona
Rodzaj literacki: dramat.Gatunek literacki: dramat antyczny – tragedia grecka.

Cechy tragedii antycznej:
- podział na tragedię i komedię
- zasada trzech jedności: czas- 24 h, miejsce: przed palacem w Tebach, akcja: klotnia Kreona i Antygony
- istnienie chóru
- ograniczona liczba aktorów na scenie- 3
- aktorzy byli mężczyznami
- tragizm postaci
- konflikt tragiczny- zderzenie się dwoch przeciwnych swiatopogladow- tragiczne zakonczenie
- emocje i wzruszenia po przeczytaniu lub obejrzeniu
Katharsis: w poetyce Arystotelesa termin okreslenia estetyczno- emocjonalnego funkcji tragedii, polegajacej na wyzwoleniu się widza z uczucia strachu i litosci poprzez intensywne ich przezycie.
Stan oczyszczenia, wyładowania się, wyżycia się, który ma nastapic pod wplywem ogladalnego przedstawienia, w dzisiejszych czasach można to osignac poprzez pojscie do kina, teatru.
W dramacie antycznym pojawia się wieszcz- posrednik ludzi z Bogiem.
Antygona - powstanie w 442 p.n.e.; wystawiana między 442 a 440 p.n.e., gdy Sofokles miał już ponad 50 lat.
Miejsce: Teby9 pod pałacem)
Bohaterowie: Antygona – córka Edypa, Ismena – jej siostra, chór tebańskich starców, Kreon – król Teb, Strażnik, Hajmon – syn Kreona, Tyrezjasz – wróżbita, Posłaniec, Eurydyka – żona Kreona.
Temat:konflikt między posłuszeństwem prawom boskim a władzą królewską



-Latarnik
rodzaj:epika, gatunek : nowela
Cechy noweli:
- nie ma wątków pobocznych,
- zredukowana ilość bohaterów,
- zwięzłość, brak opisów przyrody oraz charakterystyki,
- mocno zarysowany punkt kulminacyjny, stanowiący zarazem moment przełomowy w życiu bohatera,
- wyraźne zakończenie z puentą, które jest sensem całej noweli,
- narrator III os. zachowuje dystans do przedstawionych zdarzeń,
- często pojawia się rekwyzyt, wokół którego koncentruje się problem utworu.
Akcja noweli rozgrywa się w latach siedemdziesiątych XIX wieku, w ciągu kilku tygodni, może miesięcy. Czas fabuły obejmuje czterdzieści lat życia Skawińskiego, żołnierza przebywającego w różnych krajach, na różnych kontynentach.
Miejscem akcji jest wyspa z latarnią morską w pobliżu portu Aspinwall, niedaleko Panamy.
Bohater:Skawiński
temat:losy polskich emigrantów po klęsce powstania listopadowego




-Stary człowiek i morze
GATUNEK: Jest to opowiadanie: występuje niewielu bohaterów, fabuła ma właściwie jeden wątek - los Santiago, starego rybaka, który samemu sobie i innym chce dowieść, że może zostać zniszczony, ale nie pozwoli zabić w sobie własnego człowieczeństwa. Akcję wypełnia samotny połów Santiago, jego walka z morzem, marlinem, a potem rekinami.
Opowiadanie ma prostą, klarowną kompozycję: ekspozycja zajmuje pierwsze akapity - tu autor opisuje życie Santiago, charakteryzuje go oraz informuje o przyjaźni rybaka z chłopcem, Manolinem. Centralna część opowiadania to samotny połów. Akcja właściwa rozpoczyna się w momencie złowienia marlina. Punkt kulminacyjny to zwycięstwo nad olbrzymią rybą, zabicie jej. Niespodziewany zwrot akcji następuje w chwili nadpłynięcia rekinów. Przegrana w walce z tymi rybami to rozwiązanie akcji.
bohater:Santiago
temat walka z losem (od 84 dni nie złowił żadnej ryby)



-Kamienie na szaniec
epika , powieść,
Utwór Kamińskiego zaliczany jest do literatury faktu, nie ma w nim fikcji literackiej. Autor stworzył wiarygodną relację głównie o ludziach, których znał osobiście, i o wydarzeniach, w których uczestniczył sam lub poznał ich przebieg z relacji wiarygodnych świadków. Wszelkie przedstawione przez niego fakty zostały zweryfikowane przez historyków, nawet w najdrobniejszych szczegółach. Dlatego opowieść ma cechy powieści autobiograficznej. Książka powstawała „na gorąco”, bezpośrednio pod wpływem przeżytych wypadków (cechy reportażu). Kolejne rozdziały uporządkowano według chronologii zdarzeń, ale ich kompozycja jest dość luźna, nie istnieje tu fabuła w tradycyjnym rozumieniu, tzn. ciąg zdarzeń połączony na zasadzie przyczyny i skutku (afabularność). Treść obfituje natomiast w liczne epizody, analizy psychologiczne i socjologiczne dokonywane przez narratora (cechy opowieści). Istniejące zaś w tekście bezpośrednie zwroty, np. „Posłuchajcie...”, sugerujące sytuację mówienia, odwołują się do tradycji harcerskiej gawędy.
Kamienie na szaniec łączą cechy opowieści, reportażu i elementy gawędy harcerskiej. Charakteryzuje je luźna kompozycja i afabularny układ treści.
okres okupacji hitlerowskiej lata 1939-44 ( ponieważ wtedy umiera ostatni bohater)




-Siłaczka
epika , opowiadanie.
Opowiadanie- jednostkowa, fabularna forma wypowiedzi, która przedstawia zdarzenia w ich chronologicznym i przyczynowo- skutkowym powiązaniu.
czas 2 połowa XIX w
miejsce miasteczko Obrzydówek
bohaterowie: Stanisława Bozowska, Paweł Obarucki
temat praca z biednymi ludźmi wierność swoim ideałom, poświęcenie innym



-Żona Modna
gatunek satyra
Krytykuje wady, ale nie może być imienna.
Ukazuje świat w tzw. „krzywym zwierciadle” (taki świat, który jest wywrócony do góry nogami, trudno nam go sobie wyobrazić)
Budzi śmiech, kpinę w człowieku
Śmiejemy się z siebie.
czas i miejsce:Rzecz dzieje się w dworku szlacheckim na wsi i w rmieście stołecznym" Warszawie w drugiej poł. XVIII w. na przestrzeni kilku miesięcy r12; pomiędzy okresem narzeczeńskim pana Piotra i jego powrotem z żoną do miasta.
temat : dzieje małżeństwa pana Piotra
41 4 41