Proszę o przetłumaczenie tego tekstu. Jest to bardzo ważne. Dowiedziałam się że mieliśmy w grupach napisać jakiś wiersz na angielskim i go później przetłumaczyć.

Z pozoru zwykła dziewczyna,
Złote blond loki w odcieniu słomy,
Rozłożone jak liście wierzby płaczącej na wietrze.
Oczy błękitne jak niebo.
Szczupła jak konar drzewa.
A jednak coś w niej tkwi,
Jakaś nieokreślona i niezbadana,
Siła nieczysta,
Takie uśpione zło.
Rutyna Jej dnia codziennego zaczyna się po zmroku,
Kiedy księżyc wkracza na ciemne niebo,
Rozjaśnione blaskiem gwiazd.
Kończy się o poranku wraz ze wschodem słońca.
Jej żywiołem są noce pełne wrażeń,
Po których nic nie pamięta,
Ale czuję się zaspokojona,
Jej wrota niczym jaskinia smoka,
Nieokiełznana i już wszystkim dobrze znana.

3

Odpowiedzi

2010-04-10T14:02:42+02:00
A seemingly ordinary girl
Golden blonde curls in the shade of the straw
Distributed weeping willow like leaves in the wind.
Eyes blue as the sky.
Thin as a branch of the tree.
But something in it lies,
An uncertain and uncharted,
Strength unclean,
Such dormant evil.
Her daily routine begins after dark,
When the moon enters the dark sky,
Illuminated by starlight.
Ends up in the morning with the sun.
Her element nights are full of impressions,
After that nothing he does not remember
But I feel satisfied,
Its gates like a dragon's cave,
Unbridled and already well known to all.
1 5 1
2010-04-10T14:23:23+02:00
Seemingly the girl next door, blonde hair locks in the shade of straw, spread as leaves of the weeping willow in the wind. The eyes as light blue as the sky. As slim as the bough of the tree. After all something is stuck in it, some unspecified and unfathomable, the powers of darkness, such an evil put to sleep. The routine of her everyday day is beginning after the dusk, when the moon is encroaching to the dark sky, lightened with the glitter of the stars. He is ending in the morning together with the sunrise. Exciting nights, after which nothing remembers are her great passion, but I am feeling satisfied, her gate like the cave of the dragon, Uncontrollable and already for everyone known well.
1 5 1
2010-04-10T15:02:37+02:00
A seemingly ordinary girl.Golden blonde curls in the shade of the straw
Distributed weeping willow like leaves in the wind.Eyes blue as the sky.
Thin as a branch of the tree.But something in it lies,
An uncertain and uncharted,Strength unclean,Such dormant evil.
Her daily routine begins after dark,When the moon enters the dark sky,
Illuminated by starlight.Ends up in the morning with the sun.
Her element nights are full of impressions,After that nothing he does not remember.But I feel satisfied,Its gates like a dragon's cave,Unbridled and already well known to all.
1 5 1