Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-10T18:18:29+02:00
Zad.1.Podaj Wzory sumaryczne nastepujacych substancji chemicznych:
a).tlenek sodu(I)
b).tlenek węgla(IV)
c).tlenek fosforu(III)
d).tlenek chloru
e).tlenek siarki(IV)
f).tlenek siarki(VI)
Zad.2.Ustal wzór sumaryczny chlorku metalu, znajdującego się w 2. grupie układu okresowego, o masie cząsteczkowej 111u.
Zad.3.Podaj wartościowości pierwiastków w następujących związkach, podaj ich i narysuj wzory strukturalne: Cl2O5, SbCl5, Ag2S, SiH4, Fe2S3, N2O5, Cr2O3, PbO, Cl2O7, LiH, MnS, AlBr3
Zad.4 Ustal wzór sumaryczny, strukturalny i podaj nazwę związku chemicznego, którego cząsteczka zawiera:
a) 2 atomy pierwiastka o łącznej masie cząsteczkowej 112 u i 3 atomy innego pierwiastka o łącznej masie cząsteczkowej 96 u.
b) 2 atomy pierwiastka o łącznej masie cząsteczkowej 22 u i 3 atomy innego pierwiastka, a masa cząsteczkowa tego związku wynosi 70 u.
5.Napisz wzory sumaryczny i strukturalny oraz nazwę tlenku o masie cząsteczkowej 222 u, zawierającego metal siedmiowartościowy
6.Oblicz wartościowość pierwiastków w następujących kwasach i podaj nazwy tych kwasów:
HClO, HClO3, HNO2, HNO3, H2SO4, H2MnO4, HMnO4
7.Jaka jest wartościowość wapnia?


2 3 2