Daje najlepszą za rozwiązanie wszystkich zadań poprawnie.

1. Liczba 4 spełnia równanie :
A.3x+4=4x+2 B.5x-10=2x+2 C.6x-10=4x-5 D.4x-5+3x+1

2. Wskaż równanie sprzeczne.
A.6x-1=-6x+1 B.6x=0 C.6x+2=6x-2 D.6x-3=-2+6x-1

3. Największą liczbą całkowitą spełniającą nierówność x≤-5,5 jest liczba :
A.-5 B.-1 C.-7 D.-6

4. Przeczytaj treść zadania i uzupełnij poniższe zapisy:
Ania i Maria zebrały razem 54 grzyby. Ile grzybów zebrała każda z dziewcząt, jeśli Ania ma w koszyku o 6 grzybów więcej niż Maria?
I.liczba grzybów zebranych przez Anię : x
liczba grzybów zebranych przez Marię:......
liczba grzybów zebranych razem:.............
równanie:.........................................

II.liczba grzybów zebranych przez Marię: x
liczba grzybów zebranych przez Anię : .......
liczba grzybów zebranych razem :.............
równanie:..........................................

5. Wyznacz y ze wzory p=y:b-4y.


6. W koszyku leży 21 piłek czerwonych i 3 białe. Ile białych piłek należy dorzucić do kosza , aby piłki białe stanowiły 30 % wszystkich piłek?

3

Odpowiedzi

2010-04-10T14:30:20+02:00
1.
A.3x+4=4x+2
-x=-2
x=2 nie spełnia warunków zadania

B.5x-10=2x+2
3x=12
x=4 - to spełnia warunki zadania, zyli dalsze liczenie jest zbędne..

1. - odpowiedź B
2.A.6x-1=-6x+1
12x=2
x=1/6 - poprawne

B.6x=0
x=0 - poprawne

C.6x+2=6x-2
0=-4 - to jest sprzeczne

2. - odpowiedź C

3. odpowiedź D.-6

4. I.liczba grzybów zebranych przez Anię : x
liczba grzybów zebranych przez Marię: x-6
liczba grzybów zebranych razem:54 ; x+x-6
równanie: x+x-6=54
rozwiązanie: 30 ania, 24 maria

II.liczba grzybów zebranych przez Marię: x
liczba grzybów zebranych przez Anię : x+6
liczba grzybów zebranych razem :54 ; x+6+x
równanie:x+6+x=54
rozwiązanie: 24 Maria 30Ania

5. p=y:b-4y wyłączamy y przed nawias:
p=y(1/b-4) dzielimy obie strony przez (1/b-4)
p/(1/b-4) = y

6.30% z wszystkich piłek= 3+dodane piłki
x- dodane piłki, zatem:
30%*(21+3+x)=3+x
7,2+0,3x=3+x
4,2=0,7x
x=6 czyli należy dodać 6 białych pilek aby spełnić warunki zadania ;)
3 5 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T14:31:59+02:00
Zad1
żeby sprawdzić czy liczba 4 spełnia to równanie trzeba je rozwiązać i rozwiązaniem ma być liczba 4
A.3x+4=4x+2
4-2=4x-3x
2=x - liczba 4 nie spełnia tego równania

B.5x-10=2x+2
5x-2x=2+10
3x=12 |:3
x=4 - liczba 4 spełnia to równanie

C.6x-10=4x-5
6x-4x=-5+10
2x=5
x=2,5

D.4x-5+3x+1 - chyba powinno być 4x-5=3x+1
4x-5=3x+1
4x-3x=1+5
x=6

praw. odp. B

2
równanie jest sprzeczne, gdy lewa strona równania jest różna od prawej, L≠P lub gdy równanie nie ma rozwiązania
A.6x-1=-6x+1
6x+6x=1+1
12x=2 |:12
x=1/6 - nie jest sprzeczne, bo ma rozwiązanie
B.6x=0 |:6
x=0 - równanie nie jest sprzeczne

C.6x+2=6x-2
6x-6x=-2-2
0=-4 - sprzeczność, L≠P

D.6x-3=-2+6x-1
6x-6x=-2-1+3
0=0 - równanie nie jest sprzeczne, bo L=P

praw. odp C

3
x≤-5,5
nierówność spełniają wszystkie liczby mniejsze lub równe -5,5. największą liczbą spełniającą tą nierówność jest -6, -6≤-5,5.
-5 nie spełnia tej nierówności bo jest większe od -5,5.
-7 spełnia nierówność, ale nie jest największą liczbą, a -1 nie spełnia nierówności

praw. odp. D
4

I.liczba grzybów zebranych przez Anię : x
liczba grzybów zebranych przez Marię:x-6
liczba grzybów zebranych razem: 54
równanie: x+x-6=54
2x=54+6
2x=60 |:2
x=30 - tyle zebrała ania
x-6=30-6=24 - tyle zebrała maria

II.liczba grzybów zebranych przez Marię: x
liczba grzybów zebranych przez Anię : x+6
liczba grzybów zebranych razem :54
równanie:x+x+6=54
2x=54-6
2x=48 |:2
x=24 - tyle zebrała maria
x+6=24+6=30 - tyle zebrała ania

5
p=y:b-4y. mianownik to b ?

p=y:b-4y , b≠0 - wyłączam y przed nawias
p=y(1/b -4) |(1/b -4) 1/b -4≠0
1/b ≠4
b≠1/4

p/(1/b -4)=y

6
x - dorzucone białe piłki
3+x - białe piłki po dorzuceniu
21+3+x=24+x - wszystkie piłki

białe piłki po dorzuceniu stanowią 30% wszystkich piłek, czyli:
3+x=30%(24+x)
3+x=7,2+0,3x
x-0,3x=7,2 - 3
0,7x=4,2 |*10/7
x=6

odp trzeba dorzucić 6 piłek

7 4 7
2010-04-10T14:35:00+02:00