1.Przyjmując żeπ = 3,14, wyznacz obwód koła o średnicy :
a) 7cm
O = 7 cm * 3,14 = ........cm

b) 13cm
O = ............................

c) 0,5cm
O = ............................

2.Przyjmując, że π = 3,14, oblicz długość średnicy i promienia koła w obwodzie :
a) 18,84cm
b) 50,24cm
c) 9,42cm

2

Odpowiedzi

2009-11-03T16:50:47+01:00
1.Przyjmując żeπ = 3,14, wyznacz obwód koła o średnicy :
a) 7cm
O = 7 cm * 3,14 = 21,98cm

b) 13cm
O = 13 * 3,14 = 40,82 cm

c) 0,5cm
O = 0,5 * 3,14 = 1,57cm

2.Przyjmując, że π = 3,14, oblicz długość średnicy i promienia koła w obwodzie :
a) 2πr=18,84 /:2
πr=9,42 /:π
r=9,42/3,14
r=3 cm
S=2*3=6 cm

b) 2πr=50,24 :2
πr=25,12 /:π
r=25,12/3,14
r=8 cm
S=2*8=16 cm

c) 2πr=9,42 /:2
πr=4,71 /:π
r=4,71/3,14
r=1,5
S=2*1,5=3 cm
2 4 2
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T16:55:31+01:00
1.Obwód= 2πr
a) 2 *3,14*3,5=21,98
b)2*3,14*6,5=40,82
c)2*3,14*0,25=1,57

2.
a) 18,84=2*3,14*r /:2*3,14
18,84:(2*3,14)=r
r=3
śr.=2*3=6
b) r= 50,24:(2*3,14)=8
śr.=2*8=16
c)r=9,42:(2*3,14)=1,5
śr.=2*1,5=3

Mam nadzieję,że to ci jakoś pomogło;))
1 4 1