A) oblicz jaką ma wysokość ostrosłup prawidłowy czworokątny o objętości 100cm³ i krawędzi poctawy 10 cm
b)Jakie pole podstawy ma ostrosłup dziewięciokątny o wysokości 5 cm i objętości20cm³?
c) Jaką długość ma krawęź podstawy ostrosłupa prawidłowego trójkątnego o wysokości 1m i objętości12√3m³?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T15:19:30+02:00
A)
100=1/3 Pp * H
100=1/3*10 do kw. * H
100=100/3 * H
H = 3


b)
20 = 1/3 Pp * 5
60 = 15Pp / 15
Pp=4

c)
12pierw. z 3 = 1/3 PP * 1 / *3
36 pierw. z 3 = Pp

ze wzoru Pp = a do kw. pierw. z 3 dzielone na 4

36 pierw. z 3 = (a kw. pierw. z 3) przez 4

144 pierw. z 3 = a kw. pierw. z 3
a kwadrat = 144
a = 12