1 Jakie jony powstają w wyniku dysocjacji kwasu octowego
2 Napisz i uwzględnij równania reakcji spalania całkowitego :
a) kwasu mrówkowego
b) alkoholu propylowego
c) propionianu metalu
3 w procesie estryfikacji otrzymaj następujące estry :
a ) mrówczan etylu
b) mrówczan metylu
4 Podaj skład procentowy kwasu octowego

2

Odpowiedzi

2013-06-28T21:34:30+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1.
CH3COOH --> CH3OO(-) + H(+) --- aniony octanowe i kationy wodorowe
2.
a) 2HCOOH + O2 --> 2CO2 + 2H2O
b) 2C3H7OH + 9O2 --> 6CO2 + 8H2O
c) C2H5COOCH3 + 5O2 --> 4CO2 + 4H2O
3.
a) HCOOH + C2H5OH --> HCOOC2H5 + H2O
b) HCOOH + CH3OH --> HCOOCH3 + H2O
4.
mCH3COOH=24u+4u+32u=60u
%C = (24/60)*100% = 40%
%H = (4/60)*100% = 6,67%
%O = (32/60)*100% = 53,33%

 

Pozdrawiam.

1 5 1
2013-06-28T21:41:30+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Zad 1
CH₃COOH → CH₃COO⁻ + H⁺
anion octanowy + kation wodoru


Zad 2
a) 2HCOOH + O₂ → 2CO₂ + 2H₂O
b) 2C₃H₇OH +9O₂ → 6CO₂ + 8H₂O
c) C₂H₅COOCH₃ + 5O₂ → 4CO₂ + 4H₂O

 

Zad 3
a) HCOOH + C₂H₅OH → HCOOC₂H₅ + H₂O
b) HCOOH + CH₃OH → HCOOCH₃ + H₂O

 

Zad 4

mCH₃COOH=2*12u+4*1u+2*16u=24u+4u+32u=60u
60g kwasu ---- 100%

24g węgla ------ x%

x = 40% węgla

 

60g kwasu ----- 100%

4g wodoru ----- x%

x = 6,67% wodoru

 

60g kwasu ----- 100%

32g tlenu ------- x%

x = 53,33% tlenu

1 5 1