Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T14:29:25+02:00
Wysokogórskie zbiorowiska źródliskowe występują najczęściej przy zimnych źródłach
górskich, których wody rozlewają się na pewnej przestrzeni, płytką, szybko płynącą
warstewką.
Wysokogórskie zbiorowiska źródliskowe zaliczane są do
rzędu: Montio – Cardominetalia
główny zespół: Arabidi – Cratoneuretum
Zespół Arabidi – Cratoneuretum jest zespołem rozwijającym się w Tatrach na podłożu
wapiennym, nazywany jest zbiorowiskiem ziemnowodnym, w którym dominująca rola
przypada mszakom. Botaniczna nazwa zespołu Arabidi – Cratoneuretum pochodzi od dwóch
roślin charakterystycznych dla tego zespołu, a mianowicie gęsiówki stokrótkolistnej Arabis
bellidifolia oraz mchu żebrowca Cataneuron commutatum.
Do gatunków towarzyszących zalicza się:
zarzyczkę górską Cortusa Matthioli
słonecznicę wąskolistną Heliosperma quadridentalum
bagnika wapiennego Philonotis calcarea
knieć górską Catha latea
stokrotnicę górską Bellidiastrum Michelii
rzeżuchę Opiza Cardamine Opizii
Zespół Arabidi – Cratonetum występuje głównie w obrębie regli, mimo to gatunki
wysokogórskie łącznie z ogólnogórskimi przeważają swą ilością nad gatunkami niżowymi.
W Beskidach odpowiednikiem zespołu występującego w Tatrach jest zespół zwany
Cardamino – Cratoneuretum, w którym dominuje rzeżucha i mech żebrowiec.
Opis przykładowych gatunków charakteryzujących zespół Arabidi – Cratonetum.
Mech żebrowiec Cataneuron commutatum
Mech żebrowiec nazywany jest także żebrowcem zmiennym. Jest to roślina rosnąca przy
zimnych potokach górskich oraz źródliskach, rzadko spotykana na niżu.
Tworzy on zwarte żółtozielone darnie. Łodygi pokryte na całej długości chwytnikami
osiągają 10 cm wysokości, są czerwone, u góry widlasto rozgałęzione. Gałązki boczne do 1
cm długości. Listki łodygowe lancetowate, gałązkowe wąskie. Skupienia gametofitów
dwupienne. Zarodniki koloru brązowego.
Zarzyczka górska Cortusa matthioli
Jest to typowa roślina subalpejska. Występuje w piętrze regla dolnego i górnego oraz w
piętrze kosodrzewiny. Rośnie najczęściej na źródliskach i kamiennych, stromych brzegach
cieków wodnych. Cechą wspólną siedlisk jest obfitość chłodnej, czystej i zasobnej w tlen
wody. W Polsce zarzyczka górska jest gatunkiem rzadkim, objętym ochroną gatunkową.
Występuje min. na obszarach chronionych w Tatrzańskim i Gorczańskim Parku Narodowym.
Najbardziej na zachód wysunięte jest stanowisko na północnych stokach Pilska, na terenach
źródliska potoku Cebula. W Gorcach występuje min. na obszarze źródlisk Kamienicy.
Jest to roślina o wysokości do 40cm, pokryta na całej długości gęstymi włoskami, z różyczką
liściową, z której wyrasta na długiej łodyżce baldaszkowaty kwiatostan. Kwiat dzwonkowaty,
różowofioletowy. Listki z długimi ogonkami, o zarysie okrągłym, u nasady sercowate.
Bagnik wapienny Philonotis calcarea
Jest to gatunek należący do mchów, często spotykany w Polsce na terenach górskich, rzadszy
na niżu.
Rośnie na podłożu wapiennym, na terenie źródlisk, potoków i bagien.
Bagnik wapienny tworzy darnie żółtozielone z niebieskim odcieniem. Łodyżki mogą osiągać
10-12cm wysokości, pokryte są aż do szczytu brązowymi chwytnikami. Listki ma długie,
jajowato-lancetowate.
Jest to roślina dwupienna.