Wyjaśnij czy do porównania liczby cząsteczek tlenu w dwóch naczyniach wystarczy porównanie objętości naczyń?

Oblicz objętość 40g gazowego tlenu odmierzonego:
a) w warunkach normalnych
b) w temperaturze 100'C pod ciśnieniem 950hPa

zależy mi na dokładnych obliczeniach

1

Odpowiedzi

2010-04-10T19:50:15+02:00

Wystarczy porównać objętości naczyń, dlatego że w warunkach normalnych

1 mol gazu (czyli 6,02·10²³ czasteczek) zajmuje zawsze tą samą objętość, czyli 22,4dm³. Porównując więc objętości naczyń, możemy z łatwością policzyć ile jest w nich cząsteczek gazu. 

Zakłądamy oczywiście że oba naczynia są wypełnione całkowicie powietrzem oraz w każdym z nich są takie same warunki ciśnienia i temperatury.

 

a)
32g O2------ 22,4 dm3
40 g O2 ---- X
X=28dm3

b)
korzystamy z równania Clapeyrona: pV=nRT

T: 100 st C=373 st. K
p: 950hPa=95000Pa

R: 8,31 J/mol·K

n: ?

V: ?

1mol O2 --- 32g
X ----------- 40g
X= 1,25 mola

V= nRT/p
V= 1,25·8,31·373/95000
V= 0,04m³=40dm³

 

 

 

 

Pamiętaj, że skala kelwina nie liczy się w stopniach...