Nieokreślony i określony rodzajnik
Uzupełni dialog

ein # eine # keine # der # die

% Mein Name ist Bouraoui
$ Bouraoui ? Ist das ein Vorname oder _____________ Familienname ?
% ____________ Familienname .
$ Damn ist Karim _________ Vorname . Richtig ?
% Ja, genan .
$ Und wo sind Sie geboren ?
% In Srax .
$ Ain . Dann konmien Sie aus Marokko ?
% Nein . Srax ist _________ Stadt in Tunesien .
Das ist _____________ Stadt in Marokko ?
$ Und Habiba ? Ist das ____________ Vorname von der Mutter ?
% Ja, das ist ____________ Name von meiner Mutter ?
$ Und haben Sie Telefon ?
% Ja, ______________ Nummer ist 2013980 .
$ Und wo wohnen Sie ?
% _______________ Adresse ist : KessalbergstraBe 35 .

------------------------------------------------------------------------------
Bym jeszcze prosiła o tłumaczenie ! :) z Góry dziękuje =D

1

Odpowiedzi

2010-04-10T14:54:42+02:00
Napiszę pokolei jak z góry leci ;)

ein
ein
der
eine
keine
der
der
die
die

Nazywam się...
Jest to imię albo nazwisko rodziny?
Nazwisko rodziny.
więc Karim to imię tak?
Tak, właśnie tak.
A gdzie się pan urodził?
W Srax.
Więc pochodzi pan z Maroko?
Nie, Srax to miasto w Tunezji.
To nie jest miasto w Maroko?
A Habiba? Jest to imię pana matki?
Tak, to jest imię mojej matki.
A ma pan telefon?
Tak, mój numer to...
A gdzie pan mieskza?
W Kassel...