1. Podczas prażenia próbki marmuru otrzymano 56g tlenku wapnia i 44 g tlenku węgla(IV). Oblicz, ile gramów marmuru poddano prażeniu.
2.Oblicz stosunek masowy pierwiastków w tlenku wapnia, CaO.
3.Wiedząc, ze magnez łączy się z tlenem w stosunku 3:2, oblicz ile gramów tlenu potrzeba do spalenia 4,8 g magnezu

1

Odpowiedzi

2010-04-10T14:44:42+02:00