Mógłby ktoś mi to przetłumaczyć i napisać jak to się czyta po angielsku.pilne!!

cleaner is a person who cleans up all the mess in office for example. He have to work a lot and hard. Thanks to this person we can use a clean toilet in some super market or walk through clean pavement.


Doctor is a person who heals his or her patients. He will tell you if you are ill or healhy.Doctors earn a lot of money but he tehy must learn a lot.Your doctor will examine the health status and identify the disease.Since it depends on the lives of others

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T14:44:13+02:00
Sprzątacz to osoba która sprząta bałagan w biurze na przykład.Musi pracować dużo i ciężko.Dzięki takiej osobie możemy używać czystej toalety w jakimś supermarkecie albo chodzić po czystym chodniku.

Doktor to osoba która leczy swoich pacjentów.Powie ci czy jesteś chory czy zdrowy.Doktorzy zarabiają dużo pieniędzy ale musi on tehy[nie wiem co to znaczy] dużo się nauczyć.Twój doktor sprawdzi twoje zdrowie i zindentyfikuje zarazę. Zależy od tego życie innych.

Kliner is a person hu klins up ol de mes in ofis for eksampyl.He haw to łork a lot and hard.Fenks to dis person łe ken jus a klin tojlet in som super market or łolk fru klin pejwment.

Doktor is a person hu hils his or hers pejtients.He łil tel ju if ju ar il or helfi.Doktors erns a lot of monej but he tehy must lern a lot.Sins it dipends on de lajfs of oders