Odpowiedzi

2010-04-10T14:45:11+02:00
Przecinek stawiamy:

Przecinek stawiamy pomiędzy zdaniami złożonymi podrzędnie, czyli między zdaniem nadrzędnym i podrzędnym, w których jest spójnik.

Przecinek stawiamy przed zdaniem nadrzędnym, a po zdaniu podrzędnym, kiedy część podrzędna ze spójnikiem albo zaimkiem rozpoczyna zdanie złożone.

Stawiamy przecinek pomiędzy połączonym bezpośrednio równorzędnymi wyrazami zdania pojedynczego.

Przecinek stawiamy pomiędzy zdaniami współrzędnymi połączonymi bezspójnikowo.

Rozdzielamy przecinkami zdania współrzędne połączone następującymi spójnikami:
a) przeciwstawnymi: a, ale, i, lecz, jednak, jednakże, zaś, wszakże, owszem, natomiast, tylko, tylko że, jedynie, przecież, raczej, tymczasem, za to

b) wynikowymi: więc, dlatego, toteż, to, zatem, wobec tego, skutkiem tego, wskutek tego
Kochał ją, więc postanowił się z nią ożenić.

c) synonimicznymi (wyjaśniającymi): czyli, to jest, to znaczy, innymi słowy

Stawiamy przecinek przed wyrazami i wyrażeniami powtarzanymi.

Przecinkiem oddzielamy w zdaniu wyrazy i wyrażenia występujące w wołaczu.

Przecinkiem oddzielamy w zdaniu różne wtrącenia.

Oddzielamy przecinkiem wyrazy zakończone na -ąc, -wszy, -łszy (imiesłowy przysłówkowe) wraz z określeniami.

Dwoma przecinkami oddzielamy wypowiedzenia wtrącone w zdaniach złożonych. Są nimi najczęściej: sądzę, myślę, przypuszczam, wiadomo, zdaje się, być może, jak widać.

Dwoma przecinkami oddzielamy zdanie podrzędne, które jest wplecione w część nadrzędną.

Przecinek stawia się po wyrazach wyrażających okrzyk: ach, hej, halo, o, ho, oj.

Przecinka nie stawiamy :

Nie stawiamy przecinka przed następującymi spójnikami: albo, ani, bądź, czy, i, lub, niż, oraz, tudzież.

Uwaga! Jeżeli jednak takie spójniki się powtarzają, stawiamy przecinek przed drugim i ewentualnie przed następnym członem zdania, który zaczyna się od tego spójnika.

Nie stawiamy przecinka przed porównaniami, które są wprowadzane przez wyrazy: jak, jakby, niż, niby i tym podobne.

Uwaga! Stawiamy przecinek przed wyrazami: jak, jakby, niż, niby i tym podobne w zdaniach złożonych porównawczych.

źródło: Wikipedia
więcej wiadomości: http://pl.wikipedia.org/wiki/Przecinek
59 3 59
2010-04-10T14:46:08+02:00
Przecinek stawiamy przez: ,lecz, gdyż, więc, bo, ale, i(jak w zdaniu występują dwa spójniki `i`, to przed drugim), ponieważ, aczkolwiek, dlatego, że, np., itd., itp., etc.
Nie stawiamy: albo, lub, i(gdy jest jedno).
Średnik stawiamy wtedy, kiedy chcemi oddzielić liczby w matematyce(np.) 6;5;7;4, żeby nie mylić z 54,4,5.
Dwukropek piszemy, kiedy chcemy coś wymieniać, np. lalala: lalala.
Kropkę stawiamy wtedy, kiedy kończymy zdanie.
Myślnik stawiamy, kiedy mamy coś/kogoś na myśli, np. Poszliśmy nad rzekę, a mój wuja - Darek, wrzucił mamę do wody.
Wielokropek stawiamy wtedy, kiedy mamy na myśli dużo rzeczy, a nie opłaca się nam ich wypisywać, np. Na targu było wiele warzyw, np. buraki, ziemniaki, cebule...
Cudzysłów piszemy wtedy, kiedy piszemy jakiś tytuł albo tak zwane coś, np. Mama czytała jakieś romansidło, chyba,,Romea i Julię". Albo Mama wezwała do siebie ,,czarną" martę.
12 4 12