Odpowiedzi

2010-04-10T14:51:18+02:00
Grąd - wielogatunkowy las liściasty lub mieszany z przewagą grabu i dębu, niekiedy z domieszką lipy drobnolistnej i szerokolistnej, klonu, jawora i świerku. Posiada bogaty podszyt. W Polsce grąd występuje na terenie całego kraju z wyjątkiem wyższych położeń górskich, rosnąc na glebach średnio żyznych i żyznych. Tam gdzie kiedyś rosły grądy, teraz z reguły są pola uprawne. Resztki grądów zachowały się jedynie w miejscach trudnych do zajęcia ich pod uprawy rolne.
W zależności od warunków wilgotności gleby i jej żyzności wykształcają się trzy główne grupy podzespołów:

-grąd wysoki – stosunkowo suchy i umiarkowanie żyzny (mezotroficzny),
-grąd typowy – na świeżych glebach eutroficznych; przewaga grabu, nieznaczne domieszki drzew innych gatunków,
-grąd niski – na glebach wilgotnych i żyznych; charakteryzuje się dużym udziałem grabu, świerka i dębu.

Przykłady grądów:

-Rezerwat przyrody Las Bielański
-Rezerwat przyrody Grapa
-Rezerwat przyrody Dębina
brałam z neta ale pozmieniałam :)