Dwie grzałki, każda o mocy 1000W i napięciu znamionowym 230V podłączono szeregowo. Oblicz ile razy dłużej trzeba będzie czekać na zagotowanie wody przy tak podłączonych grzałkach, niż w przypadku, gdy dwie grzałki podłączymy niezależnie do 230V.

1

Odpowiedzi

2010-04-10T16:00:55+02:00
P=1000W
U=230V
-----------------------------------------------
obliczam opór jednej grzałki
P=U*I
z prawa Ohma I=U/R stąd P=U²/R
R=U²/P=230²/1000=52,9Ω
połączenie szeregowe
Rz=R+R=2*52,9Ω=105,8Ω
I=U/Rz=230V/105,8Ω=2,17A
P=U*I=230V*2,17A=500W
Ws=P*t1=500*t
połączenie równoległe
Rz=R*R/(R+R)=52,9²/105,8=26,45Ω
I=U/Rz=230V/26,45Ω=8,7A
P=U*I=230V*8,7A=2000W
Wr=P*t2=2000*t
Wr/Ws=2000*t/500t=4
przy połączeniu szeregowym zagotowanie wody będzie trwało 4 razy dłużej
1 1 1