1.Które z podanych równań jest sprzeczne?
A. a/2 -2 - a/2 = -2
B. 3 -2(y -3) =11
C.3(x+2)=2x +4 +x
D. x-1/2 =2
a/2 - jest jakby co ułamek tylko,że nie wiedziałam jak to zapisać... a- licznik, 2 mianownik.
2.Liczba 0 nalezy do zbioru rozwiązań nierówności:
A. 2(7 - 3x) + x > -1
B. 2/3 + 1/2x > 5/6
C.-x-2>2x-1
D. x-3>0
3. Obydwie nierówności 4x+1<9 i -3x+5 ≤8 spełnione są jednoczesnie przez liczbę:
A.2
B.-1
C.3
D. -2
4.Które równanie przedstawia następującą informację o liczbie: " Liczba dwa razy większa od x jest równa połowie różnicy liczb x i 6"?
A. 2x= x+6/2
B. 2x= 2(x+6)
C.2x= x-6/2
D.2x= 2(x-6)

/ - znaczy ułamek jakbo co :)
Bardzo proszę o szybkie rozwiązanie..
a i jeszcze jedno prosiłabym nie podawać tylko odp. typu A.
tylko całe obliczenia:)
Z góry dziękuję;**

1

Odpowiedzi

2010-04-10T15:14:01+02:00
1) 3(x+2)=2x+4+x
3x+6=3x+4
3x-3x=4-6
0x=-2
Odp.C.

2) 2(7 - 3x) + x > -1
14-6x+x>-1
14-5x>-1
-5x>-1-14
-5x>-15 /:(-5)
x<3
Odp.A

3) 4x+1<9
4x<9-1
4x<8 /:4
x<2

-3x+5 ≤8
-3x≤8-5
-3x≤3 /:(-3)
x≥-1

Odp.B

4) 2x= x-6/2
Odp.C