Odpowiedzi

2016-08-06T11:11:36+02:00

1.Zdradził Jezusa.                                                JUDASZ

2.Matka Jezusa.                                                                MARYJA

3.Skazał Jezusa na śmierć.                                     PIŁAT

4.Ojciec Izaaka.                                                           ABRAHAM

5.Jeden z Ewangelistów.                                          MATEUSZ

6.Dobra Nowina.                                                          EWANGELIA

7.Góra,na której Mojżesz otrzymał Dekalog             SYNAJ

8.Naród wybrany                                               IZRAELICI

9.Ciało i Krew Chrystusa.                                      EUCHARYSTIA

10. Otarła twarz Jezusowi                                              WERONIKA

11.Niewierny                                                          TOMASZ

12.Miejsce narodzin Jezusa.                                    BETLEJEM

13.10 przykazań inaczej                                          DEKALOG

14.Miejsce pierwszego cudu Jezusa.                     KANA

15 Inaczej Pismo Święte                                               BIBLIA

16. Stary  lub Nowy                                          TESTAMENT

1 1 1