Z 10 piętra budynku mieszkalnego wypdła piłeczka do tenisa ziemnego.Odległość między piętrami wynosi 3,5m.Oblicz,jaką prędkośĆ będzie miała ta piłeczka w chwili upadku na ziemię.Pomiń siły tarcia podczas lotu piłki.W chwili zderzenia z powierzchnią ziemi piłeczkA straciła 60%energii.Oblicz,jaką odległość podskoczy piłeczka po odbiciu od ziemi.
Z GÓRY BARDZO DZIĘKUJĘ ZA POMOC=)
PROSZE KOGOŚ O POMOC!!=)

1

Odpowiedzi

2010-04-10T15:05:04+02:00
Dane odl. miedzy piętrami h=3,5m, n=10 pieter, g=10m/s2, vo=0, brak tarcia, η=100% - 60% = 40% = 0,4
szukane v tuż przed zderzeniem z ziemią, H’ po zderzeniu z ziemią
1)
Ep na górze zamienia się na Ek na dole
Ep = Ek
mgH = 0,5mv2…….H = [n+1]h = 11h = 11*3,5m = 38,5m
v2 = 2gH = 2*10m/s2 *38,5m = 770m2/s2
v = 27,75 m/s wynosiła szybkość piłki tuż przed zderzeniem z ziemią.

2)
Po zderzeniu z ziemią E’p = η *Ep
mgH’ = η*mgH
H’ = η *H = 0,4 *38,5m = 15,4 m jest wysokością wzniesienia się piłki po odbiciu od ziemi.