1.wyjaśnij co to jest cykl pracy serca, wypisz jego fazy oraz opisz zmiany zachodzące w sercu i opisz zmiany w sercu podczas faz.
2.określ co to jest tętno i ciśnienie krwi oraz przedstaw ich pawidłowe wartości podczas spoczynku.
prosze o pomoc :)) :*

1

Odpowiedzi

2010-04-10T15:14:40+02:00
Cykl sercowy możemy pdzielić na 7 faz:
1. Skurcz przedsionków.
2. Skurcz izowolumetryczny.
3.Faza szybkiego wyrzutu.4. Faza spowolnionego wyrzutu.5. Rozkurcz izowolumetryczny.
6.Faza szybkiego, biernego wypełniania komór.
7.Faza zmniejszonego wypełniania komór. Ad.1) Depolaryzacja zapoczątkowana w węźle zatokowym rozszerza się obejmując obydwa przedsionki, kurczą się przedsionki, ciśnienie wzrasta do 5 mmHg .
Komory są już w 70-80% wypełnione krwią, ale skurcz przedsionków przepych jeszcze trochę więcej krwi przez otwartą zastawkę przedsionkowo-komorową, co prowadzi do dalszego wzrostu objętości i ciśnienia krwi w komorach.
Faza ta kończy się wraz z początkiem skurczu komory. Kiedy komora zaczyna się kurczyć, ciśnienie w jej wnętrzu przewyższa ciśnienie w przedsionkach, dlatego zamyka się zastawka przedsionkowo-komorowa.
1 2 1