Odpowiedzi

2009-11-03T17:00:17+01:00
Rewolucja lutowa:
abdykacja cara Mikołaja II
próba objęcia tronu przez jego brata -Michała
ukształtowanie się dwuwładzy
szybka demokracja życia polityczno-społecznego
swobody polityczne
równouprawnienie wszystkich narodowości
amnestia więźniów politycznych
likwidacja wielu instytucji carskich
kryzys gospodarczy (obawa głodu)
Rzad Tymczasowy nie zrealizował najpilniejszych postulatów

Rewolucja październikowa:
zdobycie Pałacu Zimowego
aresztowanie ministrow
opanowanie ważnych punktów w mieście
powstanie Rady Komisarzy Ludowych z Leninem na czele
uchwalenie dokumentów:
*Dekret o pokoju
*dekret o ziemi
*Deklaracja praw narodów Rosji
40 3 40