Ewa lipska `egzamin`.
Egzamin konkursowy na króla wypadł doskonale. Zgłosiła się pewna ilość królów I jeden kandydat na króla. Królem wybrano pewnego króla który miał zostać królem. Otrzymał dodatkowe punkty za pochodzenie spartańskie wychowanie i za uśmiech ujmujący wszystkich za szyję. Z historii odpowiadał ze świetnym wyczuciem milczenia. Obowiązkowy język okazał się jego własnym. Gdy mówił o sprawach sztuki chwycił komisję za serce. Jednego z członków komisji chwycił odrobinę za mocno. Tak to na pewno był król. Przewodniczący komisji pobiegł po naród aby móc uroczyście wręczyć go królowi. Naród oprawiony był w skórę.


1. jak zbudowany jest wiersz
2. co jest tematem wiersza
3. co wiemy o podmiocie lirycznym
4. wypisz środki stylistyczne z wiersza wraz z przykładami

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T15:22:53+02:00
Wiersz ten stanowi relację z egzaminu. Jest to świat, w którym manipuluje się człowiekiem. Co więcej, z wiersza wynika, że to nie król został wybrany dla ludu, lecz to lud został wybrany dla króla. Świadczą o tym dwie ostatnie strofy- król został wybrany i powinien pokazać się społeczeństwu. Jednak to przewodniczący komisji egzaminacyjnej pobiegł po naród, aby go wręczyć władcy. Koniec wiersza wyjątkowo absurdalny, odsłania grozę sytuacji. Naród został tu uprzedmiotowiony- oprawiony w skórę, co sugeruje zniewolenie, król będzie nim zarządzał.W wierszu wyczuwamy ironię, co każe traktować ,,Egzamin" jako satyrę na społeczno-polityczną rzeczywistość PRL, gdzie tyrania i ubezwłasnowolnienie społeczeństwa są na porządku dziennym. Tekst ten demaskuje polską rzeczywistość lat 70-tych XX w. W dużej mierze stanowi wyraz niezgody na świat, w którym manipuluje się człowiekiem. Stwierdzenie: ,,Królem wybrano pewnego króla, który miał zostać królem" ukazuje nam absurd przeprowadzanego egzaminu. Słowo ,,kandydat" występujące wers wcześniej jest jakby zapożyczony z PRL-owskiej nowomowy. Kolejne strofy portretują króla. Osoba mówiąca wymienia jego cechy, które zdecydowały o wyborze. Można tu zwrócić uwagę na niektóre określenia, jak np. ,,uśmiech ujmujący" (ale za szyję) oparte na przeredagowaniu frazeologizmów i utartych zwrotów, charakterystyczne dla poetów ,,Nowej Fali". Po przeanalizowaniu argumentów obserwator jest pewien, mówi: ,,Tak, to na pewno był król" -strofa ta jest podsumowaniem poprzednich
5 3 5