Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-03T17:36:41+01:00
Sofokles-(496-406r.p.n.e.)jeden z trzech (obok Ajschylosa i Eurypidesa)wielkich tragediopisarzy ateńskich.Brał czynny udział w życiu politycznym Aten.Napisał ok 90 tragedii i 30 dramatów satyrowych.Do naszych czasów przetrwało jednak w całości tylko 7 jego dzieł :AJAS,ANTYGONA,EDYP KRÓL, TRACHINKI.ELEKTRA,FILOKTET,I EDYP W KOLONIE. Ponadto zachowały się
liczne fragmenty pozostałych utworów.Na pierwszy plan wysuwał on w swej twórczości człowieka o silnym,ukształtowanym już charakterze, w pełni świadomego odpowiedzialnego za swoje czyny.W charakterach swych bohaterów widział żródło konfliktów i od nich uzależniał bieg wydarzeń.Był dobrym znawcą psychiki ludzkiej.Tematykę swych utworów czerpał głównie z mitologii.
4 5 4