1.Zapisz w jak najprostszej postaci:
a)3(a+b)+(a-2b)
b)-4(x-z)-(x+y)
c)5(4x-7)+(7-4x)
d)(4x-y)-2(x+y)
e)2(3x-2y+3z)-5(x-y-z)
f)4(x-y-z)-2x(4x-y+z)
2.Oblicz wartość liczbową wyrażenia:
a)7(x²-3x-2)-3(x²-6x+1) dla x=-0,2
b)x(3xy-y)-y(x²-xy+x) dla x=-1 y=jedna piąta

1

Odpowiedzi

2009-11-03T17:32:38+01:00
1.Zapisz w jak najprostszej postaci:
a)4a+b
b)-5x+4z-y
c)16x-28
d)2x-3y
e)x+y+11z
f)4x-4y-4z-8x²+2xy-2xz
2.Oblicz wartość liczbową wyrażenia:
a)-17,28
b)1/25