1.a) W ostrosłupie prawidłowym pięciokątnym krawędź podstawy ma długość 2 dm, a krawędź boczna ma 10 dm. Oblicz pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa.
b) Pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego ośmiokątnego wynosi 56√2 cm². Pole powierzchni bocznej jest dwa razy większe od pola podstawy. Oblicz pole ściany bocznej tego ostrosłupa.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T16:24:44+02:00
A) h²=10²-1²
h²=100-1 |√
h=√99

P=5*½*2*√99
P=5√99
P=15√11

b) x- pole podstawy

x+2x=56√2 |3
x= 56/3*√2

2x=112/3*√2

112/3*√2 / 8=
= 14/3*√2

jeśli ukośnik (/) jest bez spacji to jest to ułamek:)