Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T18:52:00+02:00
Dane:
woda cieplejsza
m₁ = 12 kg
T₁ = 60⁰C
woda zimniejsza
m₂ = 5 kg
T₂ = 10⁰C
T = ?
Rozw.:

Q₁ = m × Cw × ΔT
ΔT= T₁ -T
Q₁ = m₁ × Cw × ( T₁ -T)
Q₂ = m₂ × Cw × ΔT
ΔT= T -T₂
Q₂ = m₂ × Cw × ( T -T₂ )

Q₁ = Q₂
m₁ × Cw × ( T₁ -T) = m₂ × Cw × ( T -T₂ )
m₁ × ( T₁ -T) = m₂ × ( T -T₂ )
m₁T₁ - m₁T = m₂T - m₂T₂
m₁T₁ + m₂T₂ = m₂T + m₁T
m₁T₁ + m₂T₂ = T(m₂ + m₁)
T = m₁T₁ + m₂T₂ / m₂ + m₁
T = 12 kg × 60 ⁰C + 5 kg × 10⁰C / 12 kg + 5 kg ≈ 45⁰C

5 4 5