Podstawowe wiadomości o grafice
Odpowiedz na pytania:
1. Ze względu na technikę tworzenia obrazów dzielimy ją na:
a. ………………………
b. ………………………
2. Wymień i pokrótce opisz podstawowe formaty plików do zapisu rysunków:
a. ………………………
b. ………………………
c. ………………………
d. ………………………
3. Wymień i pokrótce opisz podstawowe formaty plików do zapisu zdjęć:
a. ………………………
b. ………………………
4. Wymień znane ci programy do tworzenia grafiki rastrowej rozszerzenia tworzonych przez nich plików.
W początkach korzystania z programów graficznych pewne trudności sprawia wykorzystywanie ich specyficznych narzędzi, za pomocą których w sposób dość wygodny i bezpieczny możemy dokonywać daleko idących zmian w obrazie. Opisz je pokrótce:
1. Maska -
2. Warstwa -
3. Kanał -
4. Kanał barw RGB –
5. Kanał barw CMYK –
6. kanał HSV (HSL) -

Z grafiką komputerową wiąże się wiele ważnych pojęć. Należą do nich m.in. rozdzielczość i wielkość ilustracji, kompresja pliku graficznego, stosowane modele kolorów do wyświetlania obrazu na monitorze oraz jego wydruku. Opisz te pojęcia:
1. rozdzielczość –
2. wielkość obrazka –
3. kompresja -

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T16:28:10+02:00
Zad.1
a)rastrową
b)wektorową

Zad.2
a)BMP-informuje nas, że zawartością pliku jest mapa bitmapowa.

Zad.3
a)JPEG
b)GIF

Zad.5
1. rozdzielczość – jest to jeden z parametrów trybu wyświetlania, parametr określający liczbę pikseli obrazu wyświetlanych na ekranie w bieżącym trybie pracy monitora komputerowego, telewizora a także każdego innego wyświetlacza, którego obraz budowany jest z pikseli. Rozdzielczość wyraża się w postaci liczby pikseli w poziomie i w pionie.

3. kompresja - jest to innymi słowami wyrażenie tego samego zestawu informacji, lecz za pomocą mniejszej liczby bitów. Wyróżniamy kompresje stratną i bezstratną.
3 3 3
2010-04-10T16:34:26+02:00
Podstawowe wiadomości o grafice
Odpowiedz na pytania:
1. Ze względu na technikę tworzenia obrazów dzielimy ją na:
a. widok
b. powiększenie
2. Wymień i pokrótce opisz podstawowe formaty plików do zapisu rysunków:
a. .gif
b. .igf
c. .jpg
d. .png
3. Wymień i pokrótce opisz podstawowe formaty plików do zapisu zdjęć:
a. .jpeg
b. .bmp
4. Wymień znane ci programy do tworzenia grafiki rastrowej rozszerzenia tworzonych przez nich plików.
W początkach korzystania z programów graficznych pewne trudności sprawia wykorzystywanie ich specyficznych narzędzi, za pomocą których w sposób dość wygodny i bezpieczny możemy dokonywać daleko idących zmian w obrazie. Opisz je pokrótce:
1. Maska -
2. Warstwa -
3. Kanał -
4. Kanał barw RGB –
5. Kanał barw CMYK –
6. kanał HSV (HSL) -

Z grafiką komputerową wiąże się wiele ważnych pojęć. Należą do nich m.in. rozdzielczość i wielkość ilustracji, kompresja pliku graficznego, stosowane modele kolorów do wyświetlania obrazu na monitorze oraz jego wydruku. Opisz te pojęcia:
1. rozdzielczość –
2. wielkość obrazka –
3. kompresja -
3 3 3
2010-04-10T16:48:35+02:00
Podstawowe wiadomości o grafice
Odpowiedz na pytania:
1. Ze względu na technikę tworzenia obrazów dzielimy ją na:
a. wektorową
b. rastrową
2. Wymień i pokrótce opisz podstawowe formaty plików do zapisu rysunków:
uznaję "rysunki" za grafikę wektorową
a) EPS - służący do przechowywania pojedynczych stron grafiki wektorowej w postaci umożliwiającej osadzanie ich w innych dokumentach
b) WMF - format graficzny stosowany w systemach Windows, zawierający instrukcje dla systemu operacyjnego, jak wyświetlać grafikę wektorową i rastrową

3. Wymień i pokrótce opisz podstawowe formaty plików do zapisu zdjęć:
a. jpeg/jpg -- kompresja stratna
b. tif -- kompresja bezstratna

4. Wymień znane ci programy do tworzenia grafiki rastrowej rozszerzenia tworzonych przez nich plików.
Adobe Photoshop *.psd
Gimp *.xcf


W początkach korzystania z programów graficznych pewne trudności sprawia wykorzystywanie ich specyficznych narzędzi, za pomocą których w sposób dość wygodny i bezpieczny możemy dokonywać daleko idących zmian w obrazie. Opisz je pokrótce:
1. Maska - hmm..jak to wytłumaczyć?
maska to obiekt o jakimś kształcie, nałożony na obraz zasłania(maskuje kształt)
istnieje tez maska odwrotna która maskuje wszystko poza danym ksztaltem
maskuje..hmm..np uzupełnia dany kształt jednolitym kolorem
2. Warstwa - warstwę można wyobrazić sobie jako nałożone na siebie folie, na każdej z nich jest coś innego i razem tworzą obraz
3. Kanał - informacje o obrazie..
4. Kanał barw RGB – kolory RED GREEN BLUE (czerwony, zielony niebieski)
5. Kanał barw CMYK – Cyjan, Magneta, Yellow, Karbon (stosowany przede wszystkim w drukarniach)
6. kanał HSV (HSL) - kanał z informacjami o Odcieniu / Nasyceniu / Wartości

Z grafiką komputerową wiąże się wiele ważnych pojęć. Należą do nich m.in. rozdzielczość i wielkość ilustracji, kompresja pliku graficznego, stosowane modele kolorów do wyświetlania obrazu na monitorze oraz jego wydruku. Opisz te pojęcia:
1. rozdzielczość – parametr określający liczbę pikseli obrazu wyświetlanych na danym obszarze
np 72dpi to 72 piksele na cal
2. wielkość obrazka – szerokość i wysokość?
lub rozmiar jaki zajmuje na dysku
3. kompresja - stosowanie algorytmów w celu zmniejszenia rozmiaru pliku
3 4 3