Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-04T18:19:40+01:00
Bóg jest miłością: Jak powinna być definicja miłości?
Kiedy czytamy w Piśmie Świętym, że Bóg jest miłością” nie mówi nam to, że Bóg ma cieple, mgliste uczucia miłości. Autorzy Pisma nie mówili, że w naszej ograniczonej formie ludzkiej miłości odnajdziemy Boga. Wcale nie, w rzeczywistości kiedy czytamy w Biblii, że Bóg jest miłością, to oznacza to, że Bóg definiuje miłość. I kiedy mówimy, ze On definiuje miłość, nie mamy na myśli, że On definiuje ją tak jak Słownik Webstera – rozumiemy, że Bóg sam jest definicją miłości. Nie ma czegoś takiego jak miłość, bez Boga. Bez względu na to jak silnie będziemy próbować, nie jesteśmy w stanie zdefiniować miłości bez znajomości Boga. To po prostu oznacza, ze nasza ludzka definicja miłości nie jest prawdziwa.

Bóg jest stworzycielem wszystkiego i w swojej naturze jest miłością. Bóg mówi, że miłość jest bezwarunkowa i gotowa do poświęceń, nie bazuje na uczuciach, dlatego też, miłość nie jest “silnym uczuciem….opartym na rodzinnych i osobistych więziach.” Aby w pełni rozumieć prawdziwą miłość i aby być w stanie prawdziwe kochać innych, musimy znać Boga i jesteśmy w stanie to robić poprzez bliską, osobistą więź z Nim. Możemy mieć bliską, osobistą więź z Bogiem przez złożenie naszego zaufania w Jezusie Chrystusie, który był Bożą ofiarą miłości dla nas.

Bóg jest miłością: Prawdziwą miłość poznajemy tylko poprzez więź z Nim
Bóg jest miłością! Jako taka, prawdziwa miłość – Boża miłość – Może być podsumowana w następującym fragmentem Pisma: ”Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz ze On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować.” (1Jana 4:7-11)

Jeśli chcesz doświadczyć tej miłości – prawdziwej miłości – poznaj Boga. On jest gotowy aby wylać swoją miłość na ciebie, On chce nauczyć cię jak kochać innych w taki sposób jak On kocha ciebie.
1 5 1