Daje naj za poprawną odpowiedź !

1)
Wyznacz wskazane wielkości.

a)
k=7n ; n

b)
a=k+6 ; k

c)
z=7-y ; y

d)
d=a+bc ; c

e)
x=2k+1 ; k

f)
2k=7n+5 ; n

2)Z podanych wzorów fizzycznychwyznacz wskazane wielkości.
a) P=d/m RT ; m
b)f=9/5c+32 ; c
c)s=vt+at²/2 ; a
d)F=G*Mm/r² ; m

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-12T13:56:19+02:00