14. Wzdłuż boków kwadratowego placu wykopano rów o szerokości 0.5,przez co powierzchnia placu zmniejszyła się o 119 m kwadratowych.Oblicz długość boku tego placu.

15 . Długość prostokątnego skwerku jest o 20 m większa od szerokości.Jaka jest długość i szerokość tego skweru,jeżeli po obsadzeniu go żywopłotem o szerokości 1m pole jego zmniejszyło się o 79 m kwadratowych

16. Dwie działki o takim samym polu należy ogrodzić parkanem.Jedna działka ma kształt kwadratu o boku 60m,a druga prostokąta,którego jeden bok wynosi 80 m.Ile metrów parkanu potrzeba


6. Tafla szkła jest prostokątem o wymiarach 150 *80 cm.Szklarz wycina z niej szybę o długości 116 cm i szerokości59,5 cm.Jaka cześć tafli pozostanie ?Jaki procent powierzchni całej tafli wycięta szyba?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T17:30:25+02:00
Zad 14.)
skoro powierzchnia wykopanego rowu zajmuje 119m²placu to należałoby obliczyć długość tego rowu wiedząc ,że jego szerokość to 0.5m :
a×b=119
a×0.5=119
a=119÷0.5
a=238m
długość rowu jest równocześnie obwodem kwadratowego placu i żeby obliczyć długość boku kwadratu wystarczy jego obwód podzielić przez 4 :
4×a=238
a=238÷4
a=59.5
odp.
długość boku tego placu wynosi 59.5m.
zad 15.)
i w tym zadaniu trzeba zacząć od obliczenia długości żywopłotu czyli obwodu prostokąta,wiemy że zajmuje on 79m² ima 1m szerokości :
1×x=79
x=79÷1
x=79
obwód prostokąta to 79m co pozwala nam obliczyć długości obu boków,wiedząc,że jeden jest o 20m dłuższy od drugiego, tworzymy więc równanie :
2a+2(a+20)=79
2a+2a+40=79
4a=79-40
4a=39
a=9.75
a+20=9.75+20=29.75
odp.
szerokość tego skwerku to 9.75m a jego długość to 29.75m
zad 16.)
w tym zadaniu rozpoczniemy od obliczenia pola kwadratowej działki ,a wiedząc ,że obie są takiej samej wielkości to pozwoli nam to obliczyć obwód drugiej :
60×60=360 jest to pole działki
80×a=360
a=360÷80
a=4.5
jako że obliczyliśmy dł. brakującego odcinka działki i mamy je wszystkie to po zsumowaniu otrzymamy :
4×60+2×80+2×4.5=240+160+9=409m
odp.
potrzebne jest 409 m parkanu.
zad 6.)
obliczamy pola powierzchni obu tafli szkła i porównujemy je metodą proporcji :
150×80=12000
116×59.5=6902

12000=100%
6902=x%
12000x=6902×100
12000x=690200
x=690200÷12000
x=57.5%
odp.
tafla odciętego szkła stanowi około 57.5% a pozostałe szkło to około 42.5% czyli 5098cm²
2 5 2