Odpowiedzi

2010-04-10T15:51:50+02:00
Musisz zdobyc opis męki pańskiej na role (czytana jest w wielki piatek ) i wypunktować wszystkie wypowiedzi naratora i bd miała xDd
5 1 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T16:14:34+02:00
1.Przybycie Jezusa do Betanii sześć dni przed Paschą.
2.Wyprawienie uczty na cześć gościa.
3.Namaszczenie przez Marię nóg Jezusa drogim olejkiem.
4.Przybycie tłumu w celu ujrzenia Jezusa i wskrzeszonego Łazarza.
5. Stracenie Łazarza.
6.Wjazd Jezusa na osiołku do Jerozolimy.
7. Okrzyki tłumu witającego Go.
8.Rozmowa Jezusa ze Swoim Ojcem.
9.Wieczerza ze Swymi uczniami.
1o. Mycie nóg uczniom przez Jezusa.
11.Zapowiedź zdrady Judasza.
12.Rozmowa z Piotrem.
13.Przykazanie miłości.
14.Zapowiedź powtórnego przyjścia.
15.Prośby Jezusa do Ojca o siebie, uczniów i Kościół.
16. Zdrada Judasza
17.Pojmanie Jezusa w Ogrojcu.
18.Rozprawa przed Annaszem i zaparcie się Piotra.
19.Sąd przed Piłatem i uwolnienie Barabasza z woli ludu.
20.Wydanie wyroku nad Jezusem.
21. Ukrzyżowanie Jezusa na Golgocie wraz z dwoma przestępcami.
22.Dzielenie szat Jezusa na cztery części.
23.Opieka nad Matką powierzona Janowi.
24.Śmierć Jezusa na krzyżu i przebicie Mu boku.
25.Złożenie ciała Jezusa w grobie.8 3 8