Oprocentowanie lokat rocznych w pewnym banku wynosi 5% w skali roku. Oblicz, jaką kwotę wpłacono do banku, jeżeli odsetki od tej kwoty po dwóch latach trwania lokaty wynoszą 11025 zł. (WZÓR na procent składany: Kn=K0*(1+p/100) do potęgi n)
W czym: K0- kapitał początkowy, Kn-kapitał po n-okresach, p-liczba procent, n-ilość okresów). PILNEEE!!Proszę o POMOC

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T15:56:31+02:00
X=kwota wpłacona

x+5%x=1,05x
1,05x+5% razy 1,05x=1,05x+0,05×1,05x=1,05x+0,0525x=1,1025x

0,1025x=11 025zł
x=11025:0,1025
x=107 560,97 zł wpłacono
Kn=11025+x
Ko=x
p=5%=0,05
n=2

Kn=Ko(1+p) do potęgi n
11025+x=x(1+0,05)²
11025+x=x×1,1025
11025=1,1025x-x
11025=0,1025x
x=11025:0,1025
x= 107 560,97zł wpłacono

masz to na 2 sposoby zrobione
2010-04-10T15:59:19+02:00
Wzór może wygląda bardzo skomplikowanie, ale obliczenie sprowadza się do:

Ko*1,05² = Ko + 11 025
1,1025Ko -Ko = 11 025
0,1025 Ko = 11 025
Ko = 11 025/0,1025 = 107 561 zł
Odp. Kapitał początkowy (wpłata do banku) wynosił 107 561 zł

:-)