Odpowiedzi

2012-07-12T21:16:14+02:00

Zgodnie z Prawem Mendla nie, ponieważ :

na grupę A składa się JA JA - homozygota lub JA i0 - heterozygota (z czego tutaj gr. A dominuje nad gr. 0)

na gr. B - JB JB lub JB i0 (tutaj gr, B dominuje na gr. 0)

na gr. AB - JAJB

na gr, 0 - I0 I0 (homozygota recesywna)

 

np. matka ma grupę AB czyli JA JB

ojciec ma gr. B czyli JB i0

 

matka-------JA-----JB

ojciec          

JB-----------JAJB---JBJB

i0------------JAi0---JBi0     

 

co nam daje max 3 gr. krwi AB (JAJB), B (JBJB) oraz A (JAi0)