Pewien kwas monokarboksylowy zawiera 11,1% wodoru (%masowy).
a)Ustal nazwę i napisz jego wzory sumaryczny i półstrukturalny.
b)Oblicz masę cząsteczkową tego kwasu.
c)Oblicz zawartość procentową 9% masowy) węgla w tym kwasie.
Z góry dziękuje!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T19:52:30+02:00
A) wzór sumaryczny - C7H15COOH - kwas oktanowy
wzór strukturalny - http://i40.tinypic.com/1sjfd5.jpg (rysunek jest mój)
b) mC7H15COOH= 7*12u+ 15*u+12u+2*16u+u=144u
c) mC7H15COOH= 144u
mC=8*12u=96u

144u-100%
96u-x%

x%=96*100:144=66,6%

Odp. Zawartość procentowa węgla w tym kwasie wynosi 66,6%