Odpowiedzi

2010-04-10T16:03:24+02:00
Mogę być misjonarzem Pana Jezusa poprzez głoszenie Ewangelii oraz przez pomaganie innym , branie udziału w różnych akcjach charetatywnych. Oczywiście też przez swoją głęboka wiarę - dzieląc się z nią.
15 4 15
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-10T16:03:25+02:00
Możesz zachęcać kolegów, którzy nie wierzą w Boga do:
- chodzenia do kościoła
- by czytali pismo święte
- zachęcać ich aby słuchali na religii o Bogu
- aby się modlili
musisz jednak jasno głosić, że ty wierzysz w Boga i że Jezus umarł na krzyżu za nasze grzech dla naszego życia wiecznego itp.
16 3 16
2010-04-10T16:21:19+02:00
Wszyscy możemy być misjonarzami wystarczy tylko , żebyśmy czynili na świecie dobro i szanowali ludzi tak jak i siebie . Kochali wszystko co nas otacza to co zasługuje na uwagę . Powinniśmy również modlić się za innych , siebie , swe rodziny i kochać bliźniego jak mówią przykazania , a przede wszystkim przestrzegać przykazań bożych . I głosić ewangelię.
14 4 14