Odpowiedzi

2010-04-10T16:00:19+02:00
Mitoza zachodzi w komórkach somatycznych, natomiast Mejoza w komórkach rozrodczych. Mejoza składa się z dwóch podziałów, mitoza z jednego. Mitoza służy namnażaniu komórek, co prowadzi do rozrodu organizmu, regeneracji, umożliwia też rozmnażanie wegetatywne organizmów
Mejoza redukuje liczbę chromosomów w gametach lub zarodnikach co zapewnia stałość liczby chromosomów w kolejnych pokoleniach. W Wyniku Mitozy powstaja dwie komórki potomne, a w wyniku mejozy 4.
5 3 5
2010-04-10T16:01:25+02:00
Mitoza:
-zachodzi w komorkach somatycznych
-obejmuje 1 podzial (metafaza, profaza, anafaza, telefaza)
-liczba chromosonow przed podzialem i po podziale jest taka sama- 46
-nastepstwem jest przekazanie tej samej inf. genetycznej
-przyczynia sie do podwojenia sie liczny komorek, do ich namnazania a to prowadzi do przerostu masy ciala i jego wzrostu

Mejoza:
-zachodzi w komorkach rozrodczyhc
-obejmuje 2 podzialy (I podzial redukcyjny, II- podzial mitotyczny)
-liczba chromosonow wynosi przed podzialem 46 a po podziale 23
-nastepstwem jest zmieniona inf. genetyczna
-redukuje liczbe chromosownow co prowadzi do powstania haploidalnych komorek jajowcyh i plemnikow
2 4 2
2010-04-10T16:05:13+02:00
Hej
___________________-
Mejoza jest procesem skompikowanym,
natomiast sam jej mechanizm w ogólnych
zarysach jest prosty. Po podwojeniu DNA
nastepuja dwa kolejne podzialy jądra
komorkowego w wyniku tych podzialow
z jednej komorki wyjsciowej powstaja
cztery komorki potomne.
_____________________-
mitoza jest to proces zachadzacy w jągrze
i wyrórznie sie 3 etapy z chwila rozpoczecia
podzialu chromatyna ulega silnej kondensacji
i spiralizacji - chromosomy uwidaczniaja sie
znika odoczka jagra i jąderko komorka
staje sie wieksza
_______________________-